HOME > FOX TERRIER WIRE > MINULOST :: PAST > Kipper Star Franke

Aktualityá

Novinky :: News

Na prodej velmi nadýjná štý˛ata

Gajana Star Franke x Ozzy Star Franke

Nar. 1.7.2020

Odbýr 1.9.2020

3 psi , 2 feny

 

Bright Moonlight Viva Quality x Blackdale Bright Star

Narozená 5.7.2020

Odbýr 5.9.2020

3 feny , 2 psi

Na prodej :: For sale

Štý˛átka ze spojení Gajana Star Franke x Ozzy Star Franke

Nar. 1.7.2020 vrh Z  - 3 psi, 2 feny

PES 1

 

PES 2

PES 3

FENA 1

FENA 2

Vrh ze spojení:

Bright Moonlight Viva Quality x Blackdale Bright Star

3 feny, 2 psi

Narození 5.7.2020

Kontakt :: Contact

František Poleh˛a
Svobodova 22
Uherský Ostroh
Czech Republic
tel. +420 777 006 887
polehna@starfranke.cz

Kipper Star Franke

Kipper_Star_Franke
nar. :: born  8.2.2004
pes :: male

╚eský šampion :: Czech Champion
Slovenský šampion :: Slovak Champion
Polský šampion :: Polish Champion
╚eský junioršampion :: Czech Junior Champion
Slovenský junioršampion :: Slovak Junior Champion
Klubový vítýz mladých :: Club Junior Winner
Vítýz speciální výstavy :: Special Show Winner
Klubový vítýz 2006 :: Club Winner 2006
3x Národní vítýz :: 3x National Winner
Danubius vítýz :: Danubius Winner
9x BOB, 2x Res.BIG, BIG, 8xCACIB, 3xr.CACIB, 21xCAC, CWC, CC, 5xCAJC

Zkoušky :: Exams
ZN 81b. (fox burrow)

r.CACIB, CACA
Loumaidlea Heartbreaker at Swanvally
(tricolor)
C.I.B., Ch.D, Ch.LUX, Ch.A
Goyo v.d.Bismarckquelle
(tricolor)
Travella Special Strike
(tricolor)
Marla v.d.Bismarckquelle
(tricolor)
Ch.GB
Loumaidlea Holliberri
(tricolor)
Travella Specila Strike
(tricolor)
Louline Henrietta
(tricolor)
Ch.CZ, EJW, VSV, 3xBOB, 3xCACIB (tricolor) C.I.B., Ch.CZ, Ch.SK, Club Winner, National Winner, BIG, BOB (tricolor)
ZN 84b.
Travella Strike Twice
(tricolor)
(tricolor)
C.I.B., Ch.CZ, Ch.PL, JCh.PL, Club Winner, Club Junior Winner  (tricolor)
ZN 84b.
Walt ze Svesedlic
(tricolor)
(tricolor)

Chovatel :: Breeder: František Poleh˛a (CZ)
Majitel :: Owner: František Poleh˛a (CZ)

(c) 2010 Kennel Star Franke | Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | test (X)html | test css | P°ihlßsit